Kosnice za Pcele Nukleus

Kosnice za Pcele Nukleus

Kosnica za pcele NUKLEUS napravljena od camovog drveta. Nukleus je mala kosnice sa 6 rama za razrojavanje pcela. Cena kompletne kosnice za pcele NUKLEUS je 20e. Ovu kosnicu za pcele mozete poruciti i u elementima…Za sve informacije mozete nas pozvati svakim radnim danom od 8h – 20h na 060/3486121

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

DCIM103MEDIA

Kosnice za pcele DB 12

Kosnice za pcele DB 12

Kosnica za pcele DB12  napravljena od camovog drveta. Sastoji se od: podne daske, antivarozne ili ravne kao i od plodista sa ramovima dva polusprata ili medista, zbega milerovog ili standardnog i krova opsivenim limom. Cena kompletne kosnice za pcele DB 12je 40e. Ovu kosnicu za pcele mozete poruciti i u elementima:

 

1. Podna daska:

* Ravna tj. puna                                                                            5e

* Antivarozna:

– Sa standardnom zicom 3*3 i HDF-om                                      6e

– Sa standardnom zicom 3*3 i limom                                         7.5e

– Sa aluminijumskom zicom i HDF-om                                      7e

– Sa aluminijumskom zicom i Limom                                        8.5e

– Sa gradjevinskom ariljskom zicom i HDF-om                        7.5e

– Sa gradjevinskom ariljskom zicom i Limom                          9.5e

2. Plodiste 500*500*310                                                 8e

3. Mediste ili polu sprat 500*500*155                           4e

4. Zbeg

– Standardni sa poklopnom daskom od HDF-a                        5e

– Standardni sa punom poklopnom daskom od dasaka         6e

– Milerov zbeg sa poklopnom daskom od HDF-a                     6e

– Milerov zbeg sa punom poklopnom daskom od dasaka      7e

5. Krov (opsiven stamparskim limom)                    5e

6. Krov sa izolacijom od stiropora 1cm i stamparskim limom    6e

7. Ramovi:

– Ravni                       0.25e

– Hofmanovi              0.30e

 

Za sve informacije mozete nas pozvati svakim radnim danom od 8h – 20h na 060/3486121

DCIM103MEDIA

Kosnice za Pcele LR

Kosnice za Pcele LR

Kosnica za pcele LR je napravljena od camovog drveta sastoji se od podne daske (kojih ima dve vrste kao sto vidite na slici)dimenzija 412×504, plodista koje je sirine 412 duzine 504 i visine 242, ramova standardnih za LR kosnicu, zbega( na slici je tzv. milerov zbeg) i od krova pokrivenog stamparskim limom. Cena kompletne kosnice za pcele LR je 34e. Ovu kosnicu za pcele mozete poruciti i u elementima:

1. Podna daska:

* Ravna tj. puna                                                                        4.5e

* Antivarozna:

– Sa standardnom zicom 3*3 i HDF-om                                  5e

– Sa standardnom zicom 3*3 i limom                                     6.5e

– Sa aluminijumskom zicom i HDF-om                                   6e

– Sa aluminijumskom zicom i Limom                                     7.5e

– Sa gradjevinskom ariljskom zicom i HDF-om                     7e

– Sa gradjevinskom ariljskom zicom i Limom                       8.5e

2. Plodiste 500*412*242                                              7e

4. Zbeg

– Standardni sa poklopnom daskom od HDF-a                      4e

– Standardni sa punom poklopnom daskom od dasaka       5e

– Milerov zbeg sa poklopnom daskom od HDF-a                   5e

– Milerov zbeg sa punom poklopnom daskom od dasaka    6e

5. Krov (sa opsivenim limom)                                    5e

6. Ramovi:

– Ravni                       0.25e

– Hofmanovi              0.30e

Za sve informacije mozete nas pozvati svakim radnim danom od 8h – 20h na  060/3486121

LR Kosnice za pcele (1) LR Kosnice za pcele (2) LR Kosnice za pcele (3) LR Kosnice za pcele (4) LR Kosnice za pcele (5) LR Kosnice za pcele (6) LR Kosnice za pcele (7) LR Kosnice za pcele (8) LR Kosnice za pcele (9) LR Kosnice za pcele (10) LR Kosnice za pcele (11) LR Kosnice za pcele (12) LR Kosnice za pcele (13) LR Kosnice za pcele (14) LR Kosnice za pcele (15) LR Kosnice za pcele (16) LR Kosnice za pcele (17)

Kosnice za pcele DB 10

Kosnice za pcele DB 10

Kosnica za pcele DB 10 napravljena od camovog drveta. Sastoji se od: podne daske ( antivarozne ili ravne tj. strandardne), plodista sa ramovima (hofmanovim ili ravnim ramovima), dva polusprata ili tzv. medista zbega (Milerovog ili standardnim sa poklopnom daskom) i krova  koji je opsiven stamoparsim limom. Cena kompletne kosnice za pcele DB10 je 38e. Ovu kosnicu za pcele mozete poruciti i u elementima:

1. Podna daska:

* Ravna tj. puna                                                              4.5e

* Antivarozna:

– Sa standardnom zicom 3*3 i HDF-om                      5e

– Sa standardnom zicom 3*3 i limom                          6.5e

– Sa aluminijumskom zicom i HDF-om                       6e

– Sa aluminijumskom zicom i Limom                         7.5e

– Sa gradjevinskom ariljskom zicom i HDF-om         7e

– Sa gradjevinskom ariljskom zicom i Limom           8.5e

2. Plodiste 500*412*310                                    8e

3. Mediste ili polu sprat 500*412*155              4e

4. Zbeg

– Standardni sa poklopnom daskom od HDF-a                      4.5e

– Standardni sa punom poklopnom daskom od dasaka       5e

– Milerov zbeg sa poklopnom daskom od HDF-a                   5e

– Milerov zbeg sa punom poklopnom daskom od dasaka    6e

5. Krov (opsiven stamparskim limom)         5e

6. Krov sa izolacijom od stiropora 1cm i stamparskim limom    6e

7. Ramovi:

– Ravni                       0.25e

– Hofmanovi              0.30e

Za sve informacije mozete nas pozvati svakim radnim danom od 8h – 20h na 060/3486121

Kosnice za pcele DB 10 (2) Kosnice za pcele DB 10 (3) Kosnice za pcele DB 10 (4) Kosnice za pcele DB 10 (5) Kosnice za pcele DB 10 (6) Kosnice za pcele DB 10 (7) Kosnice za pcele DB 10 (8) Kosnice za pcele DB 10 (9)